Share on InstagramShare on Youtube

Mietitkö koskaan, että haluaisit tuntea mielenrauhaa ja elää onnellista ja tasapainoista elämää? Haluaisitko saada vähennettyä ahdistuksen ja pelkojen viittaa pois harteiltasi? Oletko miettinyt, että olisi kiva nauttia ja iloita elämän arjesta juuri sellaisena kuin olet?

Kyllä sinä voit! Sinulla on oikeus tasapainoiseen ja onnelliseen elämään ja ne kaikki voimavarat ovat jo valmiina sinussa itsessäsi. Sinun tarvitsee vain löytää ne ja ottaa ne käyttöösi. Minä voin toimia oppaanasi.


KUKA OLEN?

Olen Riikka, rentoutusvalmentaja SHL, sosionomi ja opiskelen Life coachia . Olen saanut tehdä vuosien aikana töitä hyvin erilaisten ja upeiden ihmisten parissa.

Minun oma taustani on vahvasti johtamisessa, organisaatiomuutoksissa, henkilöstöhallinnossa ja yrittämisessä. Olen myös auttanut niin johtajia kuin työntekijöitäkin jaksamaan omassa arjessaan.

Olen itse kokenut uupumisen, riittämättömyyden tunteen, turhautumisen, eron, rakastumisen sekä terveyden pettämisen.

Rentoutumisesta ja Life coachista olen löytänyt jaksamista ja henkistä hyvää oloa. Siksi haluan tuoda näitä oppeja myös sinulle!

Olen aina tehnyt töitä täysillä, mennyt eteenpäin kuin Mikki Hiiri, antaen 110% työpanoksen. Saatuani sydäninfarktin, jouduin ensimmäistä kertaa elämässäni oikeasti pysähtymään itseni äärelle. Lähdin omalle matkalleni ja tällä matkalla olen yhä. Olen tavannut matkallani upeita ihmisiä samoissa ajatuksissa ja olen saanut oppia myös heiltä. Elämästä, olemisesta, onnesta ja etenkin rauhasta ja kiireettömyydestä. Yksilövalmennuksissa, rentoutuksissa, webinaareissa ja kirjeiden kautta, olen saanut olla yhteydessä uskomattomiin ihmisiin ja heidän tarinoihinsa.

Ja matkani on vasta alussa... Toivottavasti saan käydä tätä matkaa myös sinun kanssasi.

Valmennukseni ovat tehokkaimpia sinulle, joka voit samaistua yhteen tai useampaan alla olevaan:  

 • Haluat löytää elämänilon, rakkauden ja rauhan
 • Tunnet olevasi jumissa, mutta et tiedä miksi
 • Haluat olla parempi suhteissasi, terveydessä
 • Kärsit kivuista, etkä niiden takia pysty mm. nukkumaan, keskittymään, rentoutumaan.
 • jännität esiintymisiä tai tarvitset rentoutusta ennen urheilusuoritusta

Palveluni

YKSILÖ- JA RYHMÄRENTOUTUS

Rentoutuminen on kehon ja mielen tila, jossa tapahtuu kokonaisvaltaista palautumista. Rentoutuminen auttaa myös kivun hallinnassa. Kivussa kehon lihakset jännittyvät ja syke nopeutuu, kun taas rentoutuksessa saadaan syke ja lihakset rentoutumaan. Rentoutuessa käydään kehon lihakset läpi vaihe vaiheelta. Rentoutumisharjoitus tehdään istuen ja siinä siirretään huomio kehon osasta toiseen ja hengitykseen. Rentoutumisessa on hyvä säilyttää avoin mieli, silloin rentoutuksesta saa parhaan tehon irti.

Valitse rentoutus, jos tarvitset apua

 • Työelämän stressin- ja paineiden hallintaan
 • Sosiaalisten tilanteiden pelkoihin ja jännittämiseen
 • Itsetunnon ja -luottamuksen vahvistamiseen
 • Kivun hallintaan

Ota yhteyttä ja varataan sinulle aika kartoitukseen. Kysy myös ryhmävalmennuksista esim. työpaikalle. Rentoutus voidaan tehdä myös zoomin kautta.

OTA YHTEYTTÄ

Henkinen valmentaminen on lämminhenkinen, kannustava ja syvästi henkilökohtainen vuorovaikutustapahtuma.

Se pohjautuu aina asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan ihmiskäsitykseen.

Yhteisesti sovitut tavoitteet rakentuvat asiakkaan omiin kapasiteetteihin, persoonaan, vastaanottokykyyn, maailmankuvaan ja arvomaailmaan.

Alani ammattilaisena hallitsen rentouttamisen, NLP-ideoiden ja mielikuvatyöskentelyn sekä suggestiivisen kielen sovellukset ja tietotaidon. Sovellan osaamistani elämänkokemukseni ja muun valmiin kokemukseni pohjalta.

Yhdistän tekniikat, tietoni ja ammattitaitoni eri tekniikoista ja lähestymistavoista asiakkaan parhaaksi. Tiedostan myös osaamiseni rajat ja tarvittaessa ohjaan asiakkaan eteenpäin.

Mitä hyötyä on rentoutumisesta?

Rentoutuminen on myötäsyntyinen ja helposti toteutettava ominaisuus. Se luo tasapainoa ja tuottaa hyvänolon tunteen. Rentoutuminen auttaa esimerkiksi työssä jaksamiseen ja siihen motivoitumiseen. Rentoutuneena olet virkeämpi, tehokkaampi, jaksavampi ja sosiaalisempi.

 • Säännöllinen rentoutuminen auttaa fysiologisten hyötyjen lisäksi luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymiseen ja kasvattaa keskittymiskykyä.
 • Rentoutus heijastuu unen laadun parantumiseen ja nukahtamisen helpottumiseen.
 • Jaksamisen tunne kasvaa ja stressin- ja paineiden sietokyky paranee.
 • Henkinen ja fyysinen olo kasvaa.
 • Itseluottamus vahvistuu ja elämänilo kasvaa.
 • Rentoutuminen on mukavaa.
 • Se on tehokas tapa ylläpitää työkykyä ja omaa yleistä jaksamista.

Käytän monipuolisesti NLP- ja rentoutusideoita sekä mielikuvaharjoittelua ja hyödynnän niitä asiakkaan parhaaksi terapeuttisesti ja voimaannuttavasti. Tavoitteista riippuen henkisen valmennuksen tapaamismäärät ovat keskimäärin 1 - 6 kertaa. Toimin asiakasta kunnioittaen eli normaalien yleisesti hyväksyttyjen terapeuttisten kohtaamistyön ja sosiaali- ja terveysalan eettisten normien mukaisesti.

Rentoutusvalmennus

Valmennus etenee seuraavan kaavan mukaisesti. Se voidaan tehdä myös etänä zoomin kautta.

n. 30-40 min ALKUHAASTATTELU

ALKUKARTOITUS ELI YKSITYISKOHTAISESTI MUOTOILTU TAVOITE

Ratkaisukeskeinen keskustelu, jossa valitaan tavoitteille paras ja toimivin yksilöllinen lähestymistapa. Läsnäoloa ja aitoa asiakkaan kuuntelua. Hyvän yhteyden luomista rakentavien ideoiden ja luovien näkökulmien myötä. Motivointia, kannustamista, nostamista eri tavoin sekä ohjaamista alun usein ongelmakeskeisyydestä tavoitekeskeisyyteen. Kerrotaan valmennuksen perusteista ja tehdään mielikuvaherkkyystesti. Hyvän asennon varmistus syvärentoutustuolissa.

n. 30 - 40 min VALMENNUSVAIHE

Ohjaaminen rentoutukseen. Yhteisesti luotujen tavoiteraamien mukaisesti hyödynnetään yksilöllisesti terapeuttisia ideoita, kuten räätälöityjä suggestioita, usein NLP:n mielikuvaharjoituksia, läsnäoloideoita, tarinoita ja metaforeja, resursseja esiin nostavia ankkurointeja yms. Opetetaan rentoutuksen ideoita. Osalle myös läsnäolon, meditaatio- tai hengitysharjoitteita asiakkaan mukaan. Rentoutuksen opetusosa äänitetään latauksena tai asiakkaan puhelimeen.

n. 20min LOPPUKESKUSTELU

JUTTELUA OIVALLUKSISTA, LISÄÄ MOTIVOINTIA JA KANNUSTUSTA

Virkistäytymisvaiheen jälkeen käydään palautekeskustelu valmennusosan kokemuksista. Motivoidaan lisää käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen. Annetaan esim. lisäharjoitteita, itserentoutuksen oppimisen tukimateriaaleja. Voidaan tehdä lisäksi valvetilaharjoitus. Jos sovitaan jatkosta, asiakas saa usein prosessia eteenpäin vieviä kotitehtäviä ja myös valittuja rentoutusäänitelatauksia. Voimaantunut, oivalluksia rikkaampi ja rentoutunut asiakas lähtee jaksavampana ja vahvempana vastaanotolta.

Prosessi jatkuu...


LATAA TÄSTÄ